Вашата търсачка не поддържа JavaScript, който е небходим за правилното функциониране на интернет страницата
IZUM Izobraževanje

Електронни ръководства

IZUM home page

COBISS Кооперирана онлайн библиографска система и услуги

Формат COMARC/A

за контролни данни

ISSN 2463-9729

Съдържанието на ръководството включва всички актуализации след първата печатна версия, издадена през 2003 г. То отговаря на софтуера COBISS3, V5.1-05 и е валидно за всички бъдещи версии на софтуера, докато не бъде оттеглено или не бъде публикувана друга електронна версия.

© IZUM, последна актуализация: последна актуализация на съдържанието: октомври 2012, Прев. на англ.: януаре 2013, Прев. на български: април 2013

Цялото ръководство[9,7 MB]

Списъци на актуализации

Части на ръководството:

Заглавна страница[181 KB]СЪДЪРЖАНИЕ[154 KB]ВЪВЕДЕНИЕ[331 KB]СПИСЪК НА ПОЛЕТАТА[147 KB]0XX БЛОК ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ[67 KB]001 Идентификатор на записа[229 KB]035 Контролни номера на други системи[207 KB]1XX БЛОК ЗА КОДИРАНА ИНФОРМАЦИЯ[120 KB]100 Общи данни, свързани с обработката[231 KB]101 Език на обекта[160 KB]102 Националност на обекта[265 KB]106 Име на лице/колективен орган, използвано като тематична точка за достъп[239 KB]120 Поле за кодирани данни: Име на лице[255 KB]150 Поле за кодирани данни: Наименование на колективен орган[220 KB]152 Правила[222 KB]190 Дата на раждане*[258 KB]191 Дата на смърт*[260 KB]КОНТРОЛНИ ПОДПОЛЕТА[119 KB]Подполе 3 – Номер на контролния запис[199 KB]Подполе 5 – Контрол на трасирането[245 KB]Подполе 7 – Азбука на основната част на точката за достъп[208 KB]Подполе 9 – Език на основната част на точката за достъп[217 KB]2XX БЛОК ЗА УСТАНОВЕНА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП[167 KB]200 Установена точка за достъп – Име на лице[316 KB]210 Установена точка за достъп – Наименование на колективен орган[296 KB]3XX БЛОК ЗА ЗАБЕЛЕЖКИ[165 KB]300 Информационна забележка[271 KB]320 Обща обяснителна забележка[207 KB]330 Обща забележка за съдържателен обхват[252 KB]340 Забележка за биографични сведения и сведения за дейност[145 KB]4XX БЛОК ЗА ВАРИАНТНА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП[169 KB]400 Вариантна точка за достъп – Име на лице[311 KB]410 Вариантна точка за достъп – Наименование на колективен орган[280 KB]5XX БЛОК ЗА СВЪРЗАНА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП[172 KB]500 Свързана точка за достъп – Име на лице[298 KB]510 Свързана точка за достъп – Наименование на колективен орган[281 KB]6XX БЛОК ЗА КЛАСИФИКАЦИОННИ ИНДЕКСИ[116 KB]686 Други класификационни индекси[131 KB]7XX УСТАНОВЕНА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП НА ДРУГ ЕЗИК И/ИЛИ АЗБУКА[170 KB]700 Установена точка за достъп на друг език и/или азбука – Име на лице[276 KB]8XX БЛОК ЗА ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯТА[124 KB]810 Източник, от който са намерени данни[253 KB]815 Източник, от който не са намерени данни[214 KB]820 Информация за употреба и обхват[223 KB]830 Обща забележка на каталогизатора[221 KB]835 Информация за изтрита точка за достъп[216 KB]836 Информация за подменена точка за достъп[214 KB]856 Електронен адрес и достъп[237 KB]9XX БЛОК ЗА НАЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ[125 KB]911 Източник на името*[209 KB]915 Несвързана препратка „Виж” – Име на лице*[268 KB]916 Забележка, свързана с конверсията*[237 KB]990 Прехвърляне на връзка*[216 KB]992 Поле за локална употреба*[116 KB]Приложение A - СПИСЪК НА ПОЛЕТАТА/ПОДПОЛЕТАТА[345 KB]Данни за издателя[132 KB]

Регистрации онлайн

Достъп до регистрации...

Регистрирани потребители
ВЛИЗАНЕ В ПОРТАЛ

Вашият адрес за електронна поща:

Парола:

Препоръчително оборудване
Нуждаете ли се от помощ?

Телефон:(02) 9183 166

Електронна поща: cobissizo@nationallibrary.bg

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10