Вашата търсачка не поддържа JavaScript, който е небходим за правилното функциониране на интернет страницата
IZUM Izobraževanje

Електронни ръководства

IZUM home page

COBISS Кооперирана онлайн библиографска система и услуги

COBISS3/Каталогизация

V6.3-00

ISSN 2463-9745

Ръководството съдържа всички актуализации след първата му версия от август 2011. Съдържанието съответства на софтуера COBISS3 V6.3-00 и е валидно за всички бъдещи негови версии до изтеглянето му или публикуването на друга електронна версия.

© IZUM, последна актуализация на съдържанието: юни 2015, Превод на англ.: юни 2015, Превод на бълг.: ноември 2015

Цялото ръководство[26,1 MB]

Списъци на актуализации

Части на ръководството:

Заглавна страница[193 KB]СЪДЪРЖАНИЕ[410 KB]ПРЕДГОВОР[232 KB]ЗА РЪКОВОДСТВОТО[261 KB]1 ВЪВЕДЕНИЕ[153 KB]2 СИСТЕМА ЗА СПОДЕЛЕНА КАТАЛОГИЗАЦИЯ[202 KB]2.1 Бази данни[281 KB]2.2 Библиографски записи[136 KB]2.3 Контролни записи[127 KB]2.4 Начин на работа с възстановяване[124 KB]2.5 Разрешения за споделена каталогизация[204 KB]2.6 Права[156 KB]3 ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС ЗА КАТАЛОГИЗАЦИЯ[446 KB]3.1 Заглавна лента[171 KB]3.2 Лента с менюта[466 KB]3.3 Лента с инструменти[155 KB]3.4 Временна памет за записи[125 KB]3.5 Редактор на запис[123 KB]3.6 Лента на статуса[138 KB]4 ТЪРСАЧ[476 KB]4.1 Полета за търсене[398 KB]4.2 Разширяване на търсенето[258 KB]4.3 Съхраняване на параметри за търсене[224 KB]4.4 Избор на формат за показване на попаденията при търсенето[170 KB]5 ВИЗУАЛИЗАТОР[316 KB]5.1 Основен формат за показване[143 KB]5.2 Показване във формат MARC[215 KB]5.3 Стандартен формат за показване[221 KB]6 ВРЕМЕННА ПАМЕТ ЗА ЗАПИСИ[212 KB]6.1 Работен запис[178 KB]6.2 Добавяне на запис към временната памет[252 KB]6.3 Отстраняване на подпрозорци от временната памет[226 KB]6.4 Проверка на запис[199 KB]6.5 Сравняване на записи[246 KB]6.6 Използване на временната памет за записи при редактирането[183 KB]6.7 Други възможности при ползване на временната памет[350 KB]6.8 Настройки на временната памет[136 KB]7 РЕДАКТОР НА ЗАПИС[197 KB]7.1 Управление на записи[324 KB]7.2 Отваряне и затваряне на полета и подполета[190 KB]7.3 Въвеждане на данни[556 KB]7.4 Добавяне на полета и подполета[267 KB]7.5 Изтриване на полета и подполета[227 KB]7.6 Копиране и вмъкване[270 KB]7.7 Определяне на последователността на полетата и подполетата[174 KB]7.8 Показване на запис в съкратен и разширен вид[225 KB]7.9 Справки с ръководствата[259 KB]7.10 Настройки на редактора на записа[156 KB]7.11 Промяна на характеристиките на поле и подполе[298 KB]8 КАТАЛОГИЗАЦИЯ[323 KB]8.1 В локалната база данни има запис[177 KB]8.2 Прехвърляне на записи[310 KB]8.3 Създаване на записи[274 KB]8.4 Коригиране и актуализиране на записи[301 KB]8.5 Уреждане на дублирани записи[273 KB]8.6 Решения за локалните записи[250 KB]9 НОРМАТИВЕН КОНТРОЛ[200 KB]9.1 Потребителски интерфейс за каталогизация[408 KB]9.2 Търсач[284 KB]9.3 Визуализатор[172 KB]9.4 Временна памет за записи[331 KB]9.5 Редактор на запис[278 KB]9.6 Предварителни етапи на нормативния контрол[238 KB]9.7 Прехвърляне на записи[265 KB]9.8 Създаване на записи[278 KB]9.9 Коригиране и актуализиране на записи[252 KB]9.10 Уреждане на дублирани записи[273 KB]9.11 Разделяне на записи[255 KB]9.12 Синхронизация между библиографските и контролните записи[234 KB]10 ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИ ЗАПИСИ[149 KB]10.1 Автоматично съхранени записи[127 KB]10.2 Ръчно съхранени записи[132 KB]10.3 Извикване на запис за редактиране[287 KB]10.4 Предефиниране на стойности[225 KB]10.5 Преименуване на временно съхранен запис[175 KB]10.6 Изтриване на временно съхранен запис[174 KB]11 РАБОТА СЪС ЗАПИСИТЕ В БРАУЗЪРА[199 KB]11.1 Модули и категории[506 KB]11.2 Работно пространство[222 KB]11.3 Атрибути на категорията[169 KB]11.4 Запитвания[214 KB]11.5 Преки пътища[228 KB]11.6 Връзки[196 KB]12 ЗАПИСИ НА РАЗЛИЧНИ АЗБУКИ (ЛАТИНИЦА И КИРИЛИЦА)[183 KB]12.1 Записи на латиница[170 KB]12.2 Записи на кирилица или на съчетание от кирилица и латиница[457 KB]13 ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ[182 KB]13.1 Препоръчителни настройки[207 KB]13.2 Настройки на потребителя[220 KB]14 ВРЪЗКА С ДРУГИ МОДУЛИ НА СОФТУЕРА COBISS[138 KB]14.1 COBISS2/Каталогизация[123 KB]14.2 COBISS3/Фонд[138 KB]14.3 COBISS3/Изходи[142 KB]14.4 COBISS2/Изходи[122 KB]Приложение A - ИНДЕКСИ ЗА ТЪРСЕНЕ[119 KB]A.1 Библиографски бази данни[372 KB]A.2 Нормативна база данни[167 KB]Приложение B - КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ НА СОФТУЕРА[117 KB]B.1 Библиографски бази данни[436 KB]B.2 Норматнивна база данни[286 KB]Приложение C - НАБОР ОТ ЗНАЦИ В COBISS[120 KB]C.1 Контролни знаци[141 KB]C.2 Латиница[294 KB]C.3 Кирилица[342 KB]C.4 Други знаци[141 KB]Приложение D - СПИСЪК НА ПРЕКИ ПЪТИЩА ПРИ НЯКОИ ПРОЦЕДУРИ И МЕТОДИ[188 KB]Приложение E - АТРИБУТИ НА ФОРМАТА НА СПИСЪКА НА ПОПАДЕНИЯТА ПРИЛОЖЕНИЕ[118 KB]E.1 Библиографски бази данни[198 KB]E.2 Нормативна база данни[153 KB]Приложение F - ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАПИСИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ БАЗИ ДАННИ[123 KB]F.1 Онлайн каталог на Библиотеката на Конгреса[213 KB]F.2 WorldCat[211 KB]F.3 ISSN[214 KB]F.4 LC/NAF[206 KB]Приложение G - CORES[132 KB]G.1 Интерфейс за каталогизация[396 KB]G.2 Търсач[179 KB]G.3 Визуализатор[155 KB]G.4 Временна памет за записи[134 KB]G.5 Редактор на запис[137 KB]G.6 Работа със записи от базата данни CORES[244 KB]G.7 Индекси за търсене[154 KB]G.8 Контролни функции на софтуера[124 KB]G.9 Атрибути на формата на списъка на попаденията[138 KB]Приложение H - ИЗХОДИ[122 KB]H.1 Създаване на изходи[338 KB]Приложение I - СПИСЪЦИ[119 KB]I.1 Списък на изходи[143 KB]I.2 Въвеждане на входни параметри за създаване на изходи[134 KB]I.3 Описания на изходи[132 KB]I.4 Образци на изходи[213 KB]Приложение J - ДАННИ ЗА ПО-НАТАТЪШНА ОБРАБОТКА[123 KB]J.1 Списък на изходи[147 KB]J.2 Въвеждане на входни параметри за създаване на изходи[185 KB]J.3 Описания на изходи[147 KB]Приложение K - БИБЛИОГРАФИИ И СПИСЪЦИ НА ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ[124 KB]K.1 Създаване на изходи[310 KB]Данни за издателя[136 KB]

Регистрации онлайн

Достъп до регистрации...

Регистрирани потребители
ВЛИЗАНЕ В ПОРТАЛ

Вашият адрес за електронна поща:

Парола:

Препоръчително оборудване
Нуждаете ли се от помощ?

Телефон:(02) 9183 166

Електронна поща: cobissizo@nationallibrary.bg

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10