Вашата търсачка не поддържа JavaScript, който е небходим за правилното функциониране на интернет страницата
IZUM Izobraževanje

Електронни ръководства

IZUM home page

COBISS Кооперирана онлайн библиографска система и услуги

Указания за преглеждане

  1. За да получите достъп до съдържанието на електронно ръководство и други указания в системата COBISS.BG, изберете опциятаРъководства и други указания в лявата страна на прозореца. След отварянето на прозорец със списък, кликнете върху наименованието на нужното ви ръководство или указание, за да отворите главната му страница
  2. На главната страница на ръководството, под Части на ръководството има хипервръзки към отделни файлове във формат pdf, които съдържат описанията на полета/подполета (ръководствата за форматите COMARC) или раздели/подраздели (ръководствата за ползвателите на софтуера). Прозорецът на Adobe Acrobat Reader се отваря, след като кликнете върху хипервръзката към определен файл.
  3. За да видите цялото съдържание на ръководството, изберете хипервръзката Цялото ръководство на главната страница. Отварянето може да се забави поради големия обем на целия файл.
  4. Ако желеете да прегледате включените досега в ръководството актуализации, изберете хипервръзката Списъци на актуализации. Отваря се прозорец със списък на публикуваните актуализации на ръководството, подредени в последователността на тяхното излизане (от най-скорошните към най-отдавнашните).
  5. Ако желаете да научите, кои файлове са променени с определена актуализация, кликнете върху хипервръзката към съответния списък на актуализации. Отваря се файл с актуализираните страници. За да актуализирате печатната версия на ръководството, трябва да подмените, добавите или отстраните страниците, изброени в колоната "Актуализирани страници".
  6. Ако желаете да видите извършените промени, изберете съответния файл, за да отворите прозореца на Adobe Acrobat Reader. Когато в дясното или лявото поле на страницата има вертикална линия, това означава, че в деня, отбелязан на долния колонтитул на страницата е добавена актуализация или промяна.

Ако преглеждате файл във формат pdf, използвайте опциите, които предлага Adobe Acrobat Reader. Когато приключите прегледа, затворете прозореца и ще се върнете в начална позиция (съдържанието на ръководството или списъка на актуализациите).


Регистрации онлайн

Достъп до регистрации...

Регистрирани потребители
ВЛИЗАНЕ В ПОРТАЛ

Вашият адрес за електронна поща:

Парола:

Препоръчително оборудване
Нуждаете ли се от помощ?

Телефон:(02) 9183 166

Електронна поща: cobissizo@nationallibrary.bg

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10