Вашата търсачка не поддържа JavaScript, който е небходим за правилното функциониране на интернет страницата
IZUM Izobraževanje

Електронни ръководства

IZUM home page

COBISS Кооперирана онлайн библиографска система и услуги

Увод

Достъп до съдържанието на електронното ръководство получават всички потребители, които са се регистрирали в онлайн регистъра на COBISS за обучение и са получили потребителско име за работа в системата COBISS.BG.

След въвеждането на опцията електронни ръководства на Портала за обучение през м. юни 2009 г., разпространението на актуализации на съдържанието на ръководствата в печатна форма е прекратено, тъй като от портала винаги може да се отпечатват валидната в момента версия на цялото електронно ръководство или отделни актуализирани файлове. Докато не бъде отменено съдържанието на електронното ръководство или не бъде публикувана друга електронна версия, то ще съответства на актуалните валидни версии на софтуера COBISS и на всички следващи негови версии.

Потребителят може да ползва избраното ръководство от екрана на компютъра или да го отпечата за употреба в библиотека или институция, която е подписала Споразумението за сътрудничество в рамките на системата COBISS.BG.

Електронните ръководства са достъпни във формат pdf. За преглеждането им е необходим Adobe Acrobat Reader. Ако все още не сте инсталирали софтуера или версията, с която разполагате не отваря файловете, инсталирайте най-новата версия. За да прегледате кратките указания за COBISS/OPAC, трябва да инсталирате Flash Player.


Регистрации онлайн

Достъп до регистрации...

Регистрирани потребители
ВЛИЗАНЕ В ПОРТАЛ

Вашият адрес за електронна поща:

Парола:

Препоръчително оборудване
Нуждаете ли се от помощ?

Телефон:(02) 9183 166

Електронна поща: cobissizo@nationallibrary.bg

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10