Administratori juaj nuk e mundëson JavaScript, i cili është i domosdoshëm për funksionimin adekuat të faqes elektronike.
IZUM Izobraževanje

E-manualët

IZUM home page

COBISS Sistemi dhe shërbimet e përbashkëta bibliografike online

Shpjegime hyrëse

Të gjithë përdoruesit e regjistruar në portalin Kualifikimi kanë qasje në përmbajtjen e manualëve elektronikë.

Në qershor të vitit 2009 është ndërprerë shpërndarja e manualëve në variantin e shtypur, sepse në portalin Kualifikimi është mundësuar qasja në E-manualët. Printimi i versioneve të vlefshme të manualëve elektronikë në tërësi ose i skedarëve të veçantë, është edhe më tutje i mundur përmes portalit. Përmbajtjet e manualëve elektronikë do të jenë të harmonizuara me versionet e vlefshme të programit COBISS dhe do të vlejnë për të gjitha versionet në vazhdim të programit, deri në shfuqizimin ose deri në publikimin e versioneve të reja elektronike të manualit.

Përdoruesi mund të përdor manualin e zgjedhur online ose atë mund ta shtyp për përdorim në bibliotekë, përkatësisht në institucionin, i cili është nënshkrues i Marrëveshjes për bashkëpunim në sistemin COBISS.AL.

Manualët elektronikë janë në formatin pdf, për këtë arsye për shfletimin e tyre duhet instalimi i lexuesit Adobe Acrobat Reader. Nëse programin ende nuk e keni instaluar ose nëse me versionin aktual nuk mund ta hapni skedarin, instaloni versionin më të ri. Për shfletimin e COBISS/OPAC është i nevojshëm instalimi i Flash Player.


Evidenca online

Hyrja në formularin për regjistrim

Përdoruesit e regjistruar
HYRJA NË PORTAL

Adresa elektronike:

Fjalëkalimi:

Përdoruesit e paregjistruar
Keni nevojë për ndihmë?

Tel.: +355 (0) 68 200 15 49

E-mail: sherbimi@al.cobiss.net

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10